Λευτεριά στην Παλαιστίνη

Λευτεριά στην Παλαιστίνη

Βιβλιο επισκεπτων

Ο καιρός

SOCIAL NETWORK

Αναγνώστες

Blog Archive

Καλώς ήρθατε στο προσωπικό μου blog

Αυτό το blog δημιουργήθηκε τόσο για να εκφράσω τις απόψεις μου σε διάφορα θέματα όσο και να γίνει ένας διάλογος πάνω σε αυτές απο όλους εσάς.
Σάββατο, 10 Αυγούστου 2013

Ο Δήμος Σερβίων Βελβεντού ύστερα από την υπ' αριθ. 216/2013 εγκεκριμένη απόφαση του Δ.Σ., ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού δύο (2) ατόμων, προς κάλυψη αναγκών του Δήμου Σερβίων - Βελβεντού στις Δημοτικές Ενότητες Βελβεντού, Καμβουνίων και Λιβαδερού για χρονικό διάστημα δύο μηνών ως εξής:

2 άτομα ΥΕ Εργατών Καθαριότητας . Να πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν. 3584/07. (υποβολή υπεύθυνης δήλωσης.) Δύο (2) μήνες
Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά:

1. Κυρωμένο Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας.
2. Υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν. 3584/07.
3. Υπεύθυνη Δήλωση ότι δεν έχουν κώλυμα απασχόλησης στο Δημόσιο εντός δωδεκαμήνου.
4. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
5. Πιστοποιητικό εντοπιότητας.
6. Αναλυτική βεβαίωση ενσήμων από το ΙΚΑ, κατά εργοδότη.
7. Επίσημα έγγραφα από τα οποία να προκύπτει ο ΑΦΜ και το ΑΜΚΑ του υποψηφίου

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία του Δήμου Σερβίων-Βελβεντού (Δ/νση: πλ. Ελευθερίας, τηλ: 2464350125 ή 2464350110) και αρμόδιος για την παραλαβή είναι ο υπάλληλος κ. Τσιουκαρδάνης Αθανάσιος κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν την αίτησή τους και τα δικαιολογητικά, από την Παρασκευή 09-08-2013 μέχρι και την Τρίτη 13-08-2013
ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ

Add To Facebook Add To Twitter Add To Yahoo Add To Reddit Fav This With Technorati Add To Del.icio.us Digg This Stumble This